Ogniwo Eko PlusM spełniają wymagania ekoprojektu

Informujemy, że kotły typoszeregu Ogniwo Eko PlusM o mocach 14kW, 20kW i 26kW spełniają wymagania ekoprojektu według Rozporządzenia Komisji UE 2015/1189 z dnia 25 kwietnia 2015r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwa stałe.

Stosowne certyfikaty dokumentujące ten fakt znajdziecie na stronie firmowej OGNIWO

http://www.ogniwobiecz.com.pl/do-pobrania/certyfikaty/

 

Reklamy

Kocioł Ogniwo Ekopellet 18 kW

Informujemy, że nowy kocioł f-my OGNIWO, Ogniwo Eko Pelet o mocy nominalnej 18kW, spełnia wymagania ekoprojektu według Rozporządzenia Komisji UE 2015/1189 z dnia 25 kwietnia 2015r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwa stałe.

Sprawność kotła:

na mocy nominalnej 91,1%

na mocy minimalnej 94,2%

Stosowne certyfikaty dokumentujące ten fakt znajdziecie na stronie firmowej OGNIWO

http://www.ogniwobiecz.com.pl/do-pobrania/certyfikaty/

Na stronie firmowej OGNIWO znajdziesz sporo materiałów szczegółowych n/t tego kotła

http://www.ogniwobiecz.com.pl/eko-pellet-18kw/

 

Typoszereg kotłów Ogniwo Eko PlusM

Kotły OGNIWO EKO PlusM produkowane są w typoszeregu 26kW, 20kW oraz 14kW. Badania kotłów wykonano w instytutach posiadających notyfikacje europejskie. Poniżej przedstawiamy wyniki tych badań.

Kocioł OGNIWO EKO PlusM 26kW:

Badanie na średniej mocy 24,8kW

sprawność = 92,0%; temperatura spalin wylotowych = 145⁰C

Badanie na średniej mocy mocy   7,6kW

sprawność = 90,5%; temperatura spalin wylotowych = 106⁰C

Kocioł OGNIWO EKO PlusM 20kW:

Badanie na średniej mocy 18,7kW

sprawność = 88,6%; temperatura spalin wylotowych = 135⁰C

Badanie na średniej mocy mocy   5,0kW

sprawność = 87,3%; temperatura spalin wylotowych = 67⁰C;

Kocioł OGNIWO EKO PlusM 14kW:

Badanie na średniej mocy 13,5kW

sprawność = 88,3%; temperatura spalin wylotowych = 155⁰C;

Badanie na średniej mocy mocy   4,1kW

sprawność = 87,6%; temperatura spalin wylotowych = 66⁰C;