Typoszereg kotłów Ogniwo Eko PlusM

Kotły OGNIWO EKO PlusM produkowane są w typoszeregu 26kW, 20kW oraz 14kW. Badania kotłów wykonano w instytutach posiadających notyfikacje europejskie. Poniżej przedstawiamy wyniki tych badań.

Kocioł OGNIWO EKO PlusM 26kW:

Badanie na średniej mocy 24,8kW

sprawność = 92,0%; temperatura spalin wylotowych = 145⁰C

Badanie na średniej mocy mocy   7,6kW

sprawność = 90,5%; temperatura spalin wylotowych = 106⁰C

Kocioł OGNIWO EKO PlusM 20kW:

Badanie na średniej mocy 18,7kW

sprawność = 88,6%; temperatura spalin wylotowych = 135⁰C

Badanie na średniej mocy mocy   5,0kW

sprawność = 87,3%; temperatura spalin wylotowych = 67⁰C;

Kocioł OGNIWO EKO PlusM 14kW:

Badanie na średniej mocy 13,5kW

sprawność = 88,3%; temperatura spalin wylotowych = 155⁰C;

Badanie na średniej mocy mocy   4,1kW

sprawność = 87,6%; temperatura spalin wylotowych = 66⁰C;

Ogniwo Eko PlusM 14kW i 20kW

Poniżej publikujemy CERTYFIKAT BADANIA TYPU dla kotłów typoszeregu OGNIWO EKO PlusM o mocach 14kW i 20kW. Po otrzymaniu przez producenta kompletnego raportu z badań opublikujemy uzyskane wyniki.

certyfikat-eko-plus-m-14-20

Ogniwo Eko PlusM a Ogniwo Eko Plus

Czym różni się konstrukcyjnie Ogniwo Eko PlusM od  swojego poprzednika Ogniwo Eko Plus?

Zasadnicze różnice są trzy:

1. Udoskonalony system spalania.

2. Ułatwione czyszczenie.

3. Powiększony popielnik.

1.

a) Palnik BURNER-SM zmniejszono w stosunku do palnika BURNER-S oraz zmodyfikowano w nim kształt niecki żarowej, poprawiając zdecydowanie jego pracę w zakresie małych mocy. W układzie napowietrzania zwiększono ilość i wielkość otworów nadmuchowych. Zmieniono w ten sposób warunki spalania (łagodniejszy i bardziej równomierny nadmuch), zmniejszając tendencję do spiekania popiołu.  Zmodyfikowano także kształt ślimaka podającego paliwo.

b) Zmieniono konstrukcję komory dopalania spalin nad palnikiem. Bezpośrednio na krótszych burtach palnika umieszczono ceramiczne płyty, kierujące spaliny na ceramiczne sklepienie komory dopalania oraz minimalizujące spadanie popiołu poza skrzynię popielnika. Komorę dopalania spalin zamknięto od góry, zmuszając spaliny do powrotu nad palnik i przejścia dołem do pionowych kanałów wymiennika ciepła. Podwyższono dzięki temu temperaturę w komorze dopalania, zmniejszając w efekcie emisję substancji palnych ze spalinami oraz minimalizując możliwość smołowania powłok wodnych wymiennika ciepła.

2.

a) Czyszczenie pionowych rur wymiennika ciepła w OEPM nie wymaga odkręcania śrub mocujących pokrywy kanału dymowego. Wykonuje się je za pomocą zawirowywaczy, poprzez poruszanie ich końcówkami, które są wyprowadzone na zewnątrz (ruch pionowy i obrotowy w poziomie). Częstotliwość czyszczenia – w zależności od kształtowania się temperatury spalin wylotowych.

b) Zakłada się, że czyszczenie ścianek komory dopalania spalin będzie zbędne. Wysokie temperatury występujące w tej komorze będą zapobiegać smołowaniu się ścianek, zaś osadzający się na nich suchy pył będzie samoczynnie odpadał po osiągnięciu kilku milimetrów grubości warstwy. Nie będzie potrzebne żadne zgarnianie pyłu z półek poziomych, ba takich półek tam nie ma.

3.

Duży popielnik, z dobrze dopasowaną dużą skrzynią popiołową, zapewnia możliwość zgromadzenia w nim popiołu co najmniej z jednego pełnego zasobnika węgla. Ceramiczne burty na krótszych krawędziach palnika zmniejszają zdecydowanie ilość popiołu spadającego poza skrzynię popiołową. Pył z czyszczenia pionowych rur wymiennika ciepła za pomocą zawirowywaczy spada bezpośrednio do skrzyni popiołowej.