KOTŁY OGNIWO EKO Plus

OGNIWO EKO PLUS – to węglowy kocioł c.o. (centralnego ogrzewania) z automatycznym podajnikiem paliwa. Standardowym wyposażeniem kotła jest inteligentny sterownik eCoal.pl, który nie wymaga żadnej ingerencji użytkownika w nastawy palnika (podawania, przerwy i nadmuchu), całkowicie wyręczając go w tym zakresie. To jest kocioł dla osób, które nie znają się na trudnych problemach regulacji procesu spalania paliwa i nie chcą przeprowadzać się na sezon grzewczy do kotłowni, aby z tymi problemami walczyć.

Sprawności nominalne kotłów z typoszeregu OGNIWO EKO PLUS są wysokie:

OGNIWO EKO PLUS 10kW = 89,6%

OGNIWO EKO PLUS 16kW = 90,2%

OGNIWO EKO PLUS 25kW = 90,7%

Kocioł wyposażony jest w segmentowy palnik retortowy nowej generacji BURNER-S, którego wszystkie elementy wykonane są z żeliwa (łącznie ze ślimakiem i korytem podajnika), przez co żywotność palnika jest istotnie większa od palników stalowych i stalowo-żeliwnych. BURNER-S jest palnikiem przeznaczonym przede wszystkim do spalania węgla w sortymencie miał i groszek (o uziarnieniu do 31,5mm), z możliwością spalania mieszanek węgla z trocinami i peletami drzewnymi, ziarnem zbóż, pestkami, łuskami itp. Zsyp z zasobnika paliwa do koryta podajnika jest znacznie powiększony, co minimalizuje możliwość zawieszania się paliwa w zasobniku, szczególnie w przypadku podawania miału węglowego. Segmentowa konstrukcja palnika umożliwia – w razie potrzeby – jego łatwą i mało kosztowną modyfikację.

W komorze spalania zastosowano żeliwny ruszto-deflektor, który nie wymaga demontażu w przypadku konieczności palenia awaryjnego na ruszcie. Osoby nie mające zamiaru wykorzystywania rusztu awaryjnego mogą zastosować deflektor konwencjonalny bez jakichkolwiek przeróbek konstrukcyjnych lub pozostać przy ruszto-deflektorze, który nie ma negatywnego wpływu na jakość spalania paliwa w palniku i posiada wszystkie zalety deflektora konwencjonalnego.

W kotle zastosowano wysoko efektywny pionowo-rurowy wymiennik ciepła o dużych prędkościach przepływu spalin, co pozwoliło zmniejszyć gabaryty kotła w stosunku do tradycyjnych kotłów o tych samych mocach. Specyficzna konstrukcja wymiennika pozwala – w razie potrzeby – na redukcję powierzchni wymiany ciepła i zwiększenie prędkości spalin w warunkach pracy kotła na niskich mocach (zwiększenie efektywności wymiany ciepła oraz podwyższenie temperatury spalin wylotowych powyżej wartości krytycznych). Czyszczenie wymiennika odbywa się przez wyczystkę górną. Trwa kilka minut oraz jest łatwe i wygodne ze względu na małą wysokość kotła. Pył z czyszczenia spada do dolnej komory nawrotnej, z której usuwany jest przez popielnik w trakcie jego opróżniania. Wyjście czopucha znajduje się z tyłu kotła.

Kocioł jest produkowany w typoszeregu mocy nominalnych 10kW, 16kW i 25kW. Poszczególne kotły typoszeregu różnią się konstrukcyjnie tylko wysokością. Przekrój poziomy komory spalania i wielkość palnika są takie same. Palniki w poszczególnych kotłach różnią się tylko ilością otworów nadmuchowych powietrza. Zmniejszenie maksymalnej mocy palnika (np. w przypadku stwierdzenia, że zakupiony kocioł jest przewymiarowany) jest łatwe i mało kosztowne.

Idea konstrukcyjna tego kotła powstała w Instytucie Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu, który jest jej właścicielem i licencjodawcą. Technologie wykonawcze palnika i kotła (oparte na wytycznych IChPW) powstały w Spółdzielni Metalowo-Odlewniczej OGNIWO w Bieczu, która jest jedynym licencjobiorcą tych rozwiązań. Dokumentacje konstrukcyjno-wykonawcze zostały wykonane przez S.M.O. OGNIWO.

Wszystkie kluczowe elementy kotła (za wyjątkiem sterownika oraz napędu podajnika) są wytwarzane w Spółdzielni Metalowo-Odlewniczej OGNIWO w Bieczu, co gwarantuje doskonałe dopasowanie i współpracę podzespołów oraz koncentruje odpowiedzialność gwarancyjną u jednego producenta.

Reklamy
%d blogerów lubi to: