KOCIOŁ OGNIWO EKO PlusM

.

OGNIWO EKO PlusM – to węglowe kotły c.o. (centralnego ogrzewania) z automatycznym podajnikiem paliwa. Standardowym wyposażeniem kotła jest inteligentny sterownik eCoal.pl, który nie wymaga żadnej ingerencji użytkownika w nastawy palnika (podawania, przerwy i nadmuchu), całkowicie wyręczając go w tym zakresie. To są kotły dla osób, które nie znają się na trudnych problemach regulacji procesu spalania paliwa i nie chcą przeprowadzać się na sezon grzewczy do kotłowni, aby z tymi problemami walczyć.

Moce nominalne kotłów OGNIWO EKO PlusM są jednocześnie jego mocami maksymalnymi. Te kotły nie mają nadwyżki mocy, w przeciwieństwie do swoich poprzedników. Te kotły konstruowano już w okresie obowiązywania nowej normy PN EN 303-5:2012, toteż są one w pełni dostosowane do ostrych wymagań tej normy.

Badania kotłów wykonano w instytutach posiadających notyfikacje europejskie. Poniżej przedstawiamy wyniki tych badań.

Kocioł OGNIWO EKO PlusM 26kW:

Badanie na średniej mocy 24,8kW

sprawność = 92,0%; temperatura spalin wylotowych = 145⁰C

Badanie na średniej mocy mocy   7,6kW

sprawność = 90,5%; temperatura spalin wylotowych = 106⁰C

Kocioł OGNIWO EKO PlusM 20kW:

Badanie na średniej mocy 18,7kW

sprawność = 88,6%; temperatura spalin wylotowych = 135⁰C

Badanie na średniej mocy mocy   5,0kW

sprawność = 87,3%; temperatura spalin wylotowych = 67⁰C;

Kocioł OGNIWO EKO PlusM 14kW:

Badanie na średniej mocy 13,5kW

sprawność = 88,3%; temperatura spalin wylotowych = 155⁰C;

Badanie na średniej mocy mocy   4,1kW

sprawność = 87,6%; temperatura spalin wylotowych = 66⁰C;

Sprawności kotłów OGNIWO EKO PlusM są wysokie. Pragniemy zwrócić Waszą uwagę na fakt, że kotły OGNIWO EKO PlusM były konstruowane tak, aby nie traciły na sprawności przy pracy na niskich mocach.

Kocioł wyposażony jest w segmentowy palnik retortowy nowej generacji BURNER-SM, który jest udoskonaloną wersją palnika BURNER-S, znanego z kotłów OGNIWO EKO Plus. Wszystkie elementy tego palnika wykonane są z żeliwa (łącznie ze ślimakiem i korytem podajnika), przez co żywotność palnika jest istotnie większa od palników stalowych i stalowo-żeliwnych. BURNER-SM jest palnikiem przeznaczonym przede wszystkim do spalania węgla w sortymencie miał i groszek (o uziarnieniu do 31,5mm), z możliwością spalania mieszanek węgla z trocinami i peletami drzewnymi, ziarnem zbóż, pestkami, łuskami itp. Zsyp z zasobnika paliwa do koryta podajnika jest znacznie powiększony, co minimalizuje możliwość zawieszania się paliwa w zasobniku, szczególnie w przypadku podawania miału węglowego. Segmentowa konstrukcja palnika umożliwia – w razie potrzeby – jego łatwą i mało kosztowną modyfikację.

W komorze spalania nie ma rusztu awaryjnego, co umożliwia bezproblemowe stosowanie kotła OGNIWO EKO PlusM we wszelkiego rodzaju programach dofinansowujących proekologiczne modernizacje kotłowni węglowych.

Pracochłonność czyszczenia kotła OGNIWO EKO PlusM, zgodnie z preferencjami i oczekiwaniami użytkowników, została zminimalizowana w stopniu maksymalnym. Kocioł praktycznie nie wymaga czyszczenia bieżącego.

Idea konstrukcyjna tego kotła powstała w Instytucie Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu, który jest jej właścicielem i licencjodawcą. Technologie wykonawcze palnika i kotła (oparte na wytycznych IChPW) powstały w Spółdzielni Metalowo-Odlewniczej OGNIWO w Bieczu, która jest jedynym licencjobiorcą tych rozwiązań. Dokumentacje konstrukcyjno-wykonawcze zostały wykonane przez S.M.O. OGNIWO.

Wszystkie kluczowe elementy kotła (za wyjątkiem sterownika oraz napędu podajnika) są wytwarzane w Spółdzielni Metalowo-Odlewniczej OGNIWO w Bieczu, co gwarantuje doskonałe dopasowanie i współpracę podzespołów oraz koncentruje odpowiedzialność gwarancyjną u jednego producenta.

Reklamy
%d blogerów lubi to: