KOCIOŁ OGNIWO EKO PlusM

.

OGNIWO EKO PlusM – to węglowy kocioł c.o. (centralnego ogrzewania) z automatycznym podajnikiem paliwa. Standardowym wyposażeniem kotła jest inteligentny sterownik eCoal.pl, który nie wymaga żadnej ingerencji użytkownika w nastawy palnika (podawania, przerwy i nadmuchu), całkowicie wyręczając go w tym zakresie. To jest kocioł dla osób, które nie znają się na trudnych problemach regulacji procesu spalania paliwa i nie chcą przeprowadzać się na sezon grzewczy do kotłowni, aby z tymi problemami walczyć.

Moc nominalną kotła OGNIWO EKO PlusM określono na 26kW. Ta moc jest jednocześnie jego mocą maksymalną. Ten kocioł nie ma nadwyżki mocy, w przeciwieństwie do swoich poprzedników. Kocioł konstruowano już w okresie obowiązywania nowej normy PN EN 303-5:2012, toteż jest on w pełni dostosowany do ostrych wymagań tej normy.

Sprawności kotła OGNIWO EKO PlusM są wysokie. Badania wykonane w październiku 2014r., w czeskim instytucie SZU w Brnie, posiadającym notyfikację europejską, wykazały:

na mocy 24,7kW sprawność = 86,8%

na mocy   7,6kW sprawność = 92,5%

Pragniemy zwrócić Waszą uwagę na fakt, że kocioł OGNIWO EKO PlusM był konstruowany tak, aby nie tracił na sprawności przy pracy na niskich mocach. Jego parametry eksploatacyjne na badanej mocy 7,6kW są lepsze od analogicznych parametrów kotłów OGNIWO EKO Plus na ich mocach nominalnych.

Kocioł wyposażony jest w segmentowy palnik retortowy nowej generacji BURNER-SM, który jest udoskonaloną wersją palnika BURNER-S, znanego z kotłów OGNIWO EKO Plus. Wszystkie elementy tego palnika wykonane są z żeliwa (łącznie ze ślimakiem i korytem podajnika), przez co żywotność palnika jest istotnie większa od palników stalowych i stalowo-żeliwnych. BURNER-SM jest palnikiem przeznaczonym przede wszystkim do spalania węgla w sortymencie miał i groszek (o uziarnieniu do 31,5mm), z możliwością spalania mieszanek węgla z trocinami i peletami drzewnymi, ziarnem zbóż, pestkami, łuskami itp. Zsyp z zasobnika paliwa do koryta podajnika jest znacznie powiększony, co minimalizuje możliwość zawieszania się paliwa w zasobniku, szczególnie w przypadku podawania miału węglowego. Segmentowa konstrukcja palnika umożliwia – w razie potrzeby – jego łatwą i mało kosztowną modyfikację.

W komorze spalania nie ma rusztu awaryjnego, co umożliwia bezproblemowe stosowanie kotła OGNIWO EKO PlusM we wszelkiego rodzaju programach dofinansowujących proekologiczne modernizacje kotłowni węglowych.

Pracochłonność czyszczenia kotła OGNIWO EKO PlusM, zgodnie z preferencjami i oczekiwaniami użytkowników, została zminimalizowana w stopniu maksymalnym. Kocioł praktycznie nie wymaga czyszczenia bieżącego.

Idea konstrukcyjna tego kotła powstała w Instytucie Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu, który jest jej właścicielem i licencjodawcą. Technologie wykonawcze palnika i kotła (oparte na wytycznych IChPW) powstały w Spółdzielni Metalowo-Odlewniczej OGNIWO w Bieczu, która jest jedynym licencjobiorcą tych rozwiązań. Dokumentacje konstrukcyjno-wykonawcze zostały wykonane przez S.M.O. OGNIWO.

Wszystkie kluczowe elementy kotła (za wyjątkiem sterownika oraz napędu podajnika) są wytwarzane w Spółdzielni Metalowo-Odlewniczej OGNIWO w Bieczu, co gwarantuje doskonałe dopasowanie i współpracę podzespołów oraz koncentruje odpowiedzialność gwarancyjną u jednego producenta.

%d bloggers like this: