Sterownik eCoal.pl/Bruli.pl

(Patent Nr 214378 na wynalazek pt. „Sposób sterowania procesem spalania w kotle centralnego ogrzewania z palnikiem automatycznym”)

ecoal001

Inteligentny sterownik eCoal.pl – to sterownik dla osób, które nie znają się na trudnych problemach regulacji procesu spalania paliwa (i nie chcą przeprowadzać się na sezon grzewczy do kotłowni, aby z tymi problemami walczyć). Sterownik eCoal.pl dostosowuje chwilowe proporcje paliwa i powietrza do chwilowego zapotrzebowania ciepła oraz zabezpiecza układ przed przerwaniem spalania z powodu długotrwałego nadmiaru lub niedomiaru paliwa w stosunku do potrzeb, bez względu na rodzaj i ewentualne zmiany własności energetycznych podawanego paliwa.

Ideą sterownika eCoal.pl jest eliminacja konieczności ingerencji w proces wytwarzania ciepła (spalania paliwa), zarówno przez użytkownika/operatora, jak i przez instalatora/serwisanta. Parametry pracy palnika (czas podawania paliwa, czas przerwy pomiędzy kolejnymi podaniami oraz wydajność/obroty dmuchawy powietrza) ustalane są automatycznie (według zaimplementowanego algorytmu). Wyjątkiem jest tylko stan podtrzymania żaru, gdzie można z poziomu operatora zmieniać czas przerwy między kolejnymi przedmuchami, zaś z poziomu parametrów zaawansowanych można zmieniać parametry podtrzymania (czas podawania paliwa, czas przedmuchu krótkiego i czas przedmuchu długiego), dostosowując je do indywidualnych cech poszczególnych węgli.

Sterownik archiwizuje wszystkie parametry pracy (temperatury oraz statusy urządzeń) na karcie pamięci oraz umożliwia odczytanie i ustawianie parametrów pracy układu centralnego ogrzewania za pomocą komputera, z możliwością zdalnej obsługi za pomocą przeglądarki internetowej. Unikalną zaletą tego sterownika jest wsparcie on-line producenta – platforma eSterownik.pl

Sterownik realizuje także szereg innych dodatkowych i przydatnych funkcji, charakterystycznych dla współczesnych regulatorów kotłów. Posiada funkcje „rozpalanie” i „wygaszanie”, steruje pracą pomp i zaworów obwodów odbioru ciepła, sygnalizuje wystąpienie nieoczekiwanych zdarzeń i awarii, może współpracować z zewnętrznymi regulatorami temperatury itp.

Sterownik ma ustawienia fabryczne, które pozwalają uruchomić i eksploatować kocioł natychmiast po podłączeniu. Użytkownik nastawia jedynie wartość zadaną temperatury wody podgrzanej (wychodzącej z kotła). Można ją ustawiać ręcznie, lub za pomocą termostatu, lub za pomocą programatorów, których uaktywnienie wymaga tylko zainstalowania w stosownym miejscu czujnika temperatury (znajdującego się w zestawie sterownika eCoal.pl) i podłączenia do odpowiednich zacisków sterownika. W ustawieniach fabrycznych założono pracę układu z pompą mieszającą. Do uaktywnienia takiego układu wystarczy zainstalowanie czujnika temperatury wody powrotnej i podłączenie pompy do sterownika. Uaktywnienia innych układów dokonuje się z poziomu parametrów zaawansowanych.

Z poziomu parametrów zaawansowanych można zmienić także możliwy zakres ustawiania wartości zadanej temperatury wody podgrzanej (wychodzącej z kotła). Ustawienia fabryczne dopuszczają zakres 45-80°C. Maksymalny możliwy zakres to 42-80°C. O minimalnej lub maksymalnej wartości zadanej temperatury wody podgrzanej powinien decydować producent kotła lub instalator, który bierze na siebie odpowiedzialność gwarancyjną za pracę kotła.

Reklamy
%d blogerów lubi to: