co potrafi eCoal

Sterownik eCoal.pl jest sterownikiem uniwersalnym z punktu widzenia jego przeznaczenia. Mogą z niego korzystać, z pozytywnym skutkiem, zarówno osoby o znikomej wiedzy w zakresie procesu spalania, jak i osoby zaawansowane, nawet w bardzo wysokim stopniu. Ta uniwersalność jest jego ogromną zaletą.

Sterownik eCoal.pl ma cztery opcje pracy (sterowania procesem spalania), które wybiera się w panelu sterownika poprzez: Ustawienia / Ustawienia-Zaawansowane / Typ podajnika (patrz: poniżej).

ecoal002

Sterowanie automatyczne (opcja: Retortowy-eCoal) – jest opcją przeznaczoną przede wszystkim dla użytkowników niezaawansowanych, którzy pierwszy raz zetknęli się z kotłem na paliwo stałe. Muszą oni ustawić tylko jeden parametr pracy kotła – temperaturę zadaną wody gorącej wychodzącej z kotła do instalacji grzewczej, którą ustawia się w panelu sterownika poprzez: Ustawienia / Ustawienia-Użytkownika / Temperatura zadana CO. Resztę wykonuje algorytm spalania eCoal zaimplementowany w sterowniku.

Sterowanie półautomatyczne (opcja: Retortowy-grupowe) – jest opcją przeznaczoną dla użytkowników, którzy już posiadają jakąś wiedzę o procesie spalania (nawet niewielką, wynikającą np. z kilkumiesięcznej eksploatacji kotła, przestudiowania stosownych poradników itp.) i chcą wspomóc sterownik swoim doświadczeniem. W tej opcji, oprócz temperatury zadanej CO, muszą oni ustawić także wydajność dmuchawy, którą ustawia się w panelu sterownika poprzez: Ustawienia / Ustawienia-Spalanie / Tryb grzanie / Moc dmuch. Resztę wykonuje algorytm spalania eCoal zaimplementowany w sterowniku.

Sterowanie dwu-stanowe Włącz/Wyłącz (opcja: Retortowy-ręczny) – jest opcją przeznaczoną dla użytkowników zaawansowanych, którzy uważają, że potrafią ustawić parametry sterowania pracą kotła lepiej, niż sterownik w opcji Retortowy-eCoal lub Retortowy-grupowe. Muszą oni ustawić wszystkie cztery parametry pracy kotła – temperaturę zadaną CO, wydajność dmuchawy, czas podawania jednej porcji paliwa oraz czas przerwy pomiędzy kolejnymi podaniami paliwa. Algorytm spalania eCoal, zaimplementowany w sterowniku, jest w tej opcji wyłączony.

Sterowanie spalaniem na ruszcie awaryjnym (opcja: Zasypowy) – jest opcją przeznaczoną do spalania paliwa na ruszcie awaryjnym.

Poszczególne opcje sterownika eCoal.pl omawiamy w kolejnych rozdziałach. Przed zabraniem się do ich czytania, dobrze byłoby zapoznać się z podstawową wiedzą o zasadach sterowania kotłem, przedstawioną w części vademecum zatytułowanej „Sterowanie kotłem”.

Reklamy
%d blogerów lubi to: