retortowy – grupowe

Sterowanie półautomatyczne (opcja: Retortowy-grupowe) – jest opcją przeznaczoną dla użytkowników, którzy już posiadają jakąś wiedzę o procesie spalania (nawet niewielką, wynikającą np. z kilkumiesięcznej eksploatacji kotła, przestudiowania stosownych poradników itp.) i chcą wspomóc sterownik swoim doświadczeniem. W tej opcji, oprócz temperatury zadanej CO, muszą oni ustawić także wydajność dmuchawy, którą ustawia się w panelu sterownika poprzez: Ustawienia / Ustawienia-Spalanie / Tryb grzanie / Moc dmuch. Resztę wykonuje algorytm spalania eCoal zaimplementowany w sterowniku.

Po ustawieniu temperatury zadanej wody CO oraz wybraniu w panelu sterownika Ustawienia / Ustawienia-Zaawansowane / Retortowy-grupowe – można rozpocząć pracę półautomatyczną kotła. Niezbędne jest w tym przypadku ustawienie przez operatora wydajności dmuchawy dla poszczególnych poziomów mocy kotła, które chce on stosować w swoim sposobie eksploatacji. Wyboru poziomów mocy kotła dokonuje się w menu Ustawienia / Ustawienia-Spalanie / Tryb grzanie / Min. moc kotła oraz Ustawienia / Ustawienia-Spalanie / Tryb grzanie / Max. moc kotła. Możliwa jest praca kotła w trybie dwu-mocowym i w trybie jedno-mocowym (patrz poniżej).

ecoal005

ecoal006

Praca w trybie dwu-mocowym wygląda w ten sposób, że kocioł pracuje na przemian z wybraną Max. mocą i z wybraną Min. mocą, sterowany przez algorytm eCoal, z uwzględnieniem ustawienia histerezy (Ustawienia / Ustawienia-Spalanie / Parametry kotła / Histereza CO). Jeśli zapotrzebowanie cieplne ogrzewanego obiektu mieści się w zakresie powyżej wybranej Min. mocy, kocioł nie przechodzi w stan podtrzymania. Wielkość strumienia paliwa (czas podawania porcji paliwa oraz czas przerwy pomiędzy kolejnymi podawaniami ustawia algorytm eCoal. Wielkość strumienia powietrza (wydajność dmuchawy) dla wybranych mocy ustawia operator kotła w sposób doświadczalny.

Praca w trybie jedno-mocowym wymaga ustawienia jednakowych wartości Max. mocy i Min. mocy. Kocioł jest sterowany przez algorytm eCoal, z uwzględnieniem ustawienia histerezy (Ustawienia / Ustawienia-Spalanie / Parametry kotła / Histereza CO). Jeśli zapotrzebowanie cieplne ogrzewanego obiektu mieści się w zakresie poniżej wybranej Min. mocy, kocioł przechodzi w stan podtrzymania. Wielkość strumienia paliwa (czas podawania porcji paliwa oraz czas przerwy pomiędzy kolejnymi podawaniami ustawia algorytm eCoal. Wielkość strumienia powietrza (wydajność dmuchawy) dla wybranej mocy ustawia operator kotła w sposób doświadczalny.

Doświadczalne ustawianie wydajności dmuchawy jest proste. Polega na stopniowym zmniejszaniu wydajności dmuchawy kolejnymi krokami, w celu określenia minimalnej wydajności, przy której nie obserwuje się niekorzystnych zjawisk w postaci dymienia komina, powstawania sadzy w kotle, czy wypadu niedopałów w popielniku. Ważne, aby po każdym kroku odczekać co najmniej kilka do kilkunastu godzin, aby kocioł miał czas na dostosowanie się do nowych warunków zasilania. Nawet mało zaawansowany operator bez problemu da sobie z tym radę.

Spalanie grupowe nie jest tożsame ze spalaniem pulsacyjnym, o którym ostatnio wiele się mówi sugerując, że jest ono tym samym lub podobnym systemem spalania. W spalaniu grupowym nie ma żadnych pulsacji. To jest spalanie w stałym strumieniu powietrza nadmuchowego, przy zmiennym strumieniu paliwa ustawianym przez algorytm eCoal.

Warto zwrócić uwagę, że wybór przez operatora mocy np. 12kW nie oznacza, że kocioł będzie dokładnie z taką mocą pracował. To wielkość umowna. Kocioł będzie pracował z mocą wynikającą z wydajności dmuchawy ustawionej przez operatora oraz z charakterystyki węgla, którym zasilany jest palnik – na poziomie około 12kW.

Więcej na ten temat – w części PORADNIK PALACZA.

Reklamy
%d blogerów lubi to: